Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Report this content

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 20. mai 2015 kjøpt 21 008 aksjer i Veidekke til kurs kr 92,00. Etter dette har Stiftelsen 351 821 aksjer i Veidekke.

Aksjene er ervervet for videresalg til ledende ansatte i Veidekke i forbindelse med aksjetilbudet i mai 2015.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner