Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Report this content

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 12. mai 2015 kjøpt 1 629 aksjer i Veidekke til kurs kr 90,9362. Etter dette har Stiftelsen 311 129 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner