Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Report this content

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 11. mai 2015 kjøpt 2 115 aksjer i Veidekke til kurs kr 91,00. Etter dette har Stiftelsen 309 500 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner