Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Report this content

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 7. mai 2015 kjøpt 75 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 91,9590. Etter dette har Stiftelsen 307 385 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner