Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Report this content

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 6. mai 2015 kjøpt 28 328 aksjer i Veidekke til kurs kr 89,5208. Etter dette har Stiftelsen 232 396 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner