Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 11. mars 2015 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 88.5411. Etter dette har Stiftelsen 193 658 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner