Veidekke ASA: Meldepliktig handel

Per-Ingemar Persson, primærinnsider i Veidekke ASA, har den 27. februar 2015 solgt 47 800 aksjer i Veidekke til kurs kr 90,59. Etter salget har Per-Ingemar Persson en beholdning på 104 300 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner