Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 13. januar 2015 kjøpt 10 193 aksjer i Veidekke til kurs kr 76,00. Etter dette har Stiftelsen 127 757 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner