Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 14. november 2014 kjøpt 45 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 64,25. Etter dette har Stiftelsen 522 790 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner