Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 2. oktober 2014 kjøpt 31 343 aksjer i Veidekke til kurs kr 63,75. Etter dette har Stiftelsen 458 090 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner