Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 26. september 2014 kjøpt 4 500 aksjer i Veidekke til kurs kr 64,25. Etter dette har Stiftelsen 426 747 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner