Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 25. september 2014 kjøpt 1 451 aksjer i Veidekke til kurs kr 64,00. Etter dette har Stiftelsen 422 247 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner