Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 24. september 2014 kjøpt 6 193 aksjer i Veidekke til kurs kr 64,00. Etter dette har Stiftelsen 420 796 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner