Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 22. september 2014 kjøpt 500 aksjer i Veidekke til kurs kr 63,75. Etter dette har Stiftelsen 414 603 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner