Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 19. februar 2013 kjøpt 8 145 aksjer i Veidekke til kurs kr 46,00. Etter dette har Stiftelsen 203 338 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner