Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Report this content

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 31. august 2018 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 80,8410. Etter dette har Stiftelsen 205 000 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner