Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 4. september 2018 kjøpt 3 352 aksjer i Veidekke til kurs kr 80,90. Etter dette har Stiftelsen 208 352 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner