Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Report this content

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 5. september 2018 kjøpt 253 aksjer i Veidekke til kurs kr 80,70. Etter dette har Stiftelsen 208 605 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner