Veidekke ASA: Meldepliktig handel

Bai AS, nærstående til primærinnsider Ingolv Høyland, har den 6. september 2018 kjøpt 1 000 aksjer i Veidekke til kurs 81,90. Etter kjøpet har Ingolv Høyland med nærstående en beholdning på 6 000 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner