Veidekke ASA: Meldepliktig handel

Report this content

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 10. september 2018 kjøpt 1 862 aksjer i Veidekke til kurs kr 82. Etter dette har Stiftelsen 210 467 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner