Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Report this content

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 12. september 2018 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 85,51. Etter dette har Stiftelsen 220 467 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner