Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Report this content

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 13. september 2018 kjøpt 15 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 85,26. Etter dette har Stiftelsen 235 467 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Abonner