Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 14. september 2018 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 85,07. Etter dette har Stiftelsen 245 467 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Abonner