Veidekke ASA: Meldepliktig handel

Report this content

OBOS, nærstående selskap til styremedlem Daniel Kjørberg Siraj, har i dag kjøpt 292 877 aksjer i Veidekke ASA til kurs 133,1418 kroner per aksje.

Etter transaksjonen eier OBOS en beholdning på 26 306 097 aksjer tilsvarende 19,49 % av selskapet.

For ytterligere informasjon vises det til vedlegg på www.newsweb.no

Ref.: Jørgen Wiese Porsmyr, CFO, +47 907 59 058, jorgen-wiese.porsmyr@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter markedsmisbruksforordningen EU 596/2014 artikkel 19 og verdipapirhandelloven § 5-12.