Veidekke ASA: Meldepliktig handel

Report this content

OBOS, nærstående selskap til styremedlem Daniel Kjørberg Siraj, har i dag kjøpt 212 219 aksjer i Veidekke ASA til kurs 134,0943 kroner per aksje.

Etter transaksjonen eier OBOS en beholdning på 26 518 316 aksjer tilsvarende 19,65 % av selskapet.

For ytterligere informasjon vises det til vedlegg på www.newsweb.no

Ref.: Jørgen Wiese Porsmyr, CFO, +47 907 59 058, jorgen-wiese.porsmyr@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter markedsmisbruksforordningen EU 596/2014 artikkel 19 og verdipapirhandelloven § 5-12.