Veidekke ASA: Meldepliktig handel - Aksjer til ansatte 2015

Report this content

6 564 ansatte i Veidekke har fått tilbud om å kjøpe mellom 50 og 1.200 Veidekkeaksjer hver. De ansatte kunne velge mellom to tilbud: Tilbud A med 30 % rabatt og kontant betaling og tilbud B med
20 % rabatt og delvis finansieringsbistand.

2 138 ansatte benyttet seg av tilbudet og bestilte til sammen 1,17 millioner aksjer i bestillingsperioden 4.-13. november. Tilbudet var imidlertid overtegnet med 106 %, slik at det ble foretatt en avkortning. Etter avkortning har de ansatte fått kjøpe mellom 50 og 455 aksjer hver og det ble tildelt totalt 0,57 millioner aksjer til de ansatte.

Kjøpskursene ble henholdsvis kr 73,22 (tilbud A) og kr 83,68 (tilbud B) etter 30 % / 20 % rabatt på børskursen i bestillingsperioden. Det er to års bindingstid på aksjene.

Veidekke har i alle år arbeidet for at ansatte skal være medeiere i selskapet. Også i år har interessen vært stor, og 2 138 kjøpere tilsvarer 33 % av dem som fikk tilbudet. Tilsvarende tall for 2014 og 2013 var henholdsvis 32 % og 31 %.

Primærinnsideres kjøp, samt ny beholdning, er vedlagt denne meldingen.

Kontaktpersoner:
Finanskonsulent Heidi Hvidsten, tlf +47 91 54 04 65,
heidi.hvidsten@veidekke.no
Assisterende finansdirektør Christopher M. Bjerke, tlf +47 99 58 18 02,
christopher.bjerke@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf +47 90 55 33 22,
helge.dieset@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12