Veidekke ASA: Meldepliktig handel - Aksjer til ansatte 2016

7 082 ansatte i Veidekke har fått tilbud om å kjøpe mellom 50 og 1.000 Veidekkeaksjer hver. De ansatte kunne velge mellom to tilbud: Tilbud A med 30 % rabatt og kontant betaling og tilbud B med 20 % rabatt og delvis finansieringsbistand.

2 389 ansatte benyttet seg av tilbudet og bestilte til sammen 1,19 millioner aksjer i bestillingsperioden 4.-11. november. Tilbudet var imidlertid overtegnet med 41 %, slik at det ble foretatt en avkortning. Etter avkortning har de ansatte fått kjøpe mellom 50 og 600 aksjer hver og det ble tildelt totalt 0,84 millioner aksjer til de ansatte.

Kjøpskursene ble henholdsvis kr 84,44 (tilbud A) og kr 96,50 (tilbud B) etter 30 % / 20 % rabatt på børskursen i bestillingsperioden. Det er to års bindingstid på aksjene.

Veidekke har i alle år arbeidet for at ansatte skal være medeiere i selskapet. Også i år har interessen vært stor, og 2 389 kjøpere tilsvarer 34 % av dem som fikk tilbudet. Tilsvarende tall for 2015 og 2014 var henholdsvis 33 % og 32 %.

Primærinnsideres kjøp, samt ny beholdning, er vedlagt denne meldingen.

Kontaktpersoner:

Finanskonsulent Heidi Hvidsten, tlf 91 54 04 65,
heidi.hvidsten@veidekke.no

Finansdirektør Jørgen Michelet, tlf. 91 74 38 56, jorgen.michelet@veidekke.no

Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12