Veidekke ASA: Meldepliktig handel - Aksjer til ledende ansatte 2016

1.007 ledende ansatte i Veidekke har fått tilbud om å kjøpe mellom 50 og 2.000 Veidekkeaksjer hver. De ansatte kunne velge mellom to tilbud: Tilbud A med 20 % rabatt og delvis finansieringsbistand (1.000 - 2.000 aksjer) og tilbud B med 30 % rabatt og ingen finansieringsbistand (50 - 2.000 aksjer).

588 ledende ansatte benyttet seg av tilbudet og bestilte til sammen 821.717 aksjer i bestillingsperioden, 11. - 20. mai.

Tilbudskursene ble henholdsvis kr 84,48 (tilbud A) og kr 73,92 (tilbud B) etter 20 % / 30 % rabatt på børskursen i bestillingsperioden. Bindingstiden på aksjene er 3 år.

Primærinnsideres kjøp, samt ny beholdning, er vedlagt denne meldingen.

Kontaktpersoner:
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf. +47 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
Finanskonsulent Heidi Hvidsten, tlf. +47 91 54 04 65, heidi.hvidsten@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12