Veidekke ASA: Melding fra obligasjonseiermøte – VEI11

Report this content

Det vises til børsmeldinger med innkalling til obligasjonseiermøte datert 2. september 2020 og endringsmeldingen til innkallingen datert 14. september 2020.

Det ble i dag avholdt obligasjonseiermøte, og forslaget i innkallingen med endringsmelding ble vedtatt av obligasjonseiermøtet. Se vedlagte melding fra Nordic Trustee AS.

For ytterligere informasjon om obligasjonseiermøtet kan Nordic Trustee AS (e-post: mail@nordictrustee.com) kontaktes.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Konserndirektør Jørgen Wiese Porsmyr, tlf. 907 59 058, jorgen-wiese.porsmyr@veidekke.no
Konserndirektør Lars Erik Lund, tlf. 413 31 369, lars.lund@veidekke.no

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 37 milliarder, og halvparten av de 8 200 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.