Veidekke ASA: Nøkkelinformasjon for foreslått kontantutbytte

Report this content

Styret i Veidekke ASA har den 8. februar 2022 besluttet å foreslå for generalforsamlingen 11. mai 2022 å utbetale et utbytte på kroner 7,00 per aksje for regnskapsåret 2021.

Utbyttebeløp: 7,00 pr aksje

Annonsert valuta: Norske kroner

Siste dag inklusive: 11. mai 2022

Ex-dato: 12. mai 2022

Record date (eierregisterdato): 13. mai 2022

Betalingsdato: 25. mai 2022

Vedtaksdato: 11. mai 2022

For mer informasjon, ta kontakt med:
Jørgen Wiese Porsmyr, CFO, telefon +47 90 75 90 58

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Abonner