Veidekke ASA: Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Veidekke ASA

Report this content

Styret i Veidekke ASA har besluttet å foreslå for generalforsamlingen et utbytte på kroner 5,00 pr aksje for regnskapsåret 2017

Utbyttebeløp: 5,00 pr aksje

Annonsert valuta: Norske kroner

Siste dag inklusive: 2. mai 2018

Ex-dato: 3. mai 2018

Record date (eierregisterdato): 4. mai 2018

Betalingsdato: 16. mai 2018

Vedtaksdato: 2. mai 2018

Kontaktperson:
Jørgen G. Michelet
IR ansvarlig
Telefon 917 43 856

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner