Veidekke ASA: Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Veidekke ASA

Styret i Veidekke ASA har besluttet å foreslå for generalforsamlingen et utbytte på kroner 4,50 pr aksje for 2016

Utbyttebeløp: 4,50 pr aksje

Annonsert valuta: Norske kroner

Siste dag inklusive: 10. mai 2017

Ex-dato: 11. mai 2017

Record date (eierregisterdato): 12. mai 2017

Betalingsdato: 24. mai 2017

Vedtaksdato: 10. mai 2017

Kontaktperson:
Jørgen G. Michelet
IR ansvarlig
Telefon 917 43 856

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner