Veidekke ASA: Ny avtale med Syvab om bygging på Himmerfjärdsverket renseanlegg

Veidekke har inngått en ny avtale med Syvab (Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag) om omfattende ombygging og tilbygg ved renseanlegget Himmerfjärdsverket i Grödinge i Sverige. Prosjektet er delt inn i en utførelsesentreprise for ombyggingen samt en totalentreprise for tilbygget, der begge deler gjennomføres parallelt. Kontraktsummen for denne fasen av prosjektet er på cirka 1,3 milliarder SEK. Prosjektet avsluttes i 2026.

Himmerfjärdsverket renseanlegg må oppgraderes for å kunne betjene en økende befolkning og for å overholde nye rensekrav. Det nye anlegget skal være energieffektivt og ha redusert kjemikaliebehov.

– Ombygging og tilbygg på Himmerfjärdsverket har vært planlagt og prosjektert i lang tid. Vi i Syvab er glade for at arbeidet nå skal utføres i samarbeid med Veidekke Entreprenad AB. Det sikrer et godt samarbeid i gjennomføringen av prosjektet og gir en fremtidsrettet rensekapasitet i verdensklasse, sier Carl-Olof Zetterman, administrerende direktør i Syvab.

– Nå går vi inn i neste fase av dette spennende og viktige prosjektet. Denne typen komplekse prosjekter, som stiller strenge krav til samarbeidsevnen, passer godt sammen med Veidekkes involverende måte å arbeide på, sier Marcus Andersson, regionsjef i Veidekke Anläggning Öst.

Prosjektet består av to deler – en for ombygging av det eksisterende renseverket, som gjøres som en utførelsesentreprise, samt en for tilbygget, som utføres som en totalentreprise. Videre er prosjektet delt i to faser, der fase en, som var en utrednings- og prosjekteringsfase, er gjennomført. Nå går prosjektet over i fase to som er byggprosjekteringen og produksjonen. Arbeidet inkluderer bygging av nytt membranbygg, silstasjon, pumpestasjoner med tilhørende tekniske rom samt ombygging av eksisterende bassenger. Det forventes at det nye Himmerfjärdsverket kan tas i bruk etappevis fra 2023 til 2026.

Les mer om prosjektet her: http://www.syvab.se/nyheter/ombyggnad-nkh
 

For mer informasjon, ta kontakt med:

Marcus Andersson, regionsjef Veidekke Anläggning Öst, tlf. +46 703 34 88 00

Marcus C. Nilsson, forretningsområdesjef Veidekke Anläggning, tlf. +46 76 840 05 56

Mats Nyström, konserndirektør og administrerende direktør Veidekke Sverige, tlf. +46 705 37 12 60

Veidekkes pressebilder

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 37 milliarder, og halvparten av de 8 200 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner

Multimedia

Multimedia