Veidekke ASA: Nytt boligoppdrag i Stavanger

Report this content

Veidekke har fått i oppdrag av Øgreid Eiendom AS å oppføre første byggetrinn i boligprosjektet Søstrene Hinna på Jåttå i Stavanger. Her skal Veidekke bygge 51 boenheter i fire rekkehus og to boligblokker pluss felles parkeringskjeller. Kontrakten er en totalentreprise verdt 120 millioner kroner ekskl. mva.

Boligprosjektet Søstrene Hinna består totalt av 18 rekkehus og 124 leiligheter fordelt på tre byggetrinn. Avtalen som nå er inngått med Veidekke gjelder de første 51 boligene i byggene B1, BB1 og BB2 på om lag 8.000 m2 inkludert bodarealer og en tilhørende parkeringskjeller som skal forberedes for videre utbygging og sammenføyning med de neste byggetrinnene.

- Veidekke har lang og god erfaring i å gjennomføre byggingen av boligprosjekter i denne størrelsen. Dette er et flott prosjekt i et spennende utviklingsområde i det som er i ferd med å bli en av Stavangers mest attraktive bydeler. Vi takker Øgreid Eiendom så mye for oppdraget og ser fram til å komme i gang med byggearbeidene etter sommeren, sier direktør Are Westbye i Veidekke Bygg Syd.

Søstrene Hinna er startskuddet for videreutviklingen av Hinna Park. Området vil når det er ferdig utbygd bestå av om lag 1.500 nye boliger og 6.000 arbeidsplasser. I sammenheng med utviklingen skal det også opparbeides flotte uterom og parkområder.

- I vårt prosjekt har vi lagt vekt på å utvikle boliger med høy arkitektonisk kvalitet og gode fellesrom med sosiale soner og gjestehybler, det vi kaller boliger etter Øgreid Eiendom standard. Byggestart er vedtatt og boligkjøperne får her ta del i en trygg og forutsigbar reise fra kjøp til innflytting, sier daglig leder Erlend Aanestad i Øgreid Eiendom.

Byggestart er planlagt i september, og boligene skal stå klare til innflytting i løpet av 2023.
 

For mer informasjon kontakt:
Are Westbye, direktør for Veidekke Bygg Syd, tlf +47 900 78 433, are.westbye@veidekke.no
Erlend Aanestad, daglig leder Øgreid Eiendom, telefon +47 400 77 625, erlend.aanestad@ogreid.no
Helge Dieset, kommunikasjonssjef Veidekke, telefon +47 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 38 milliarder kroner, og halvparten av de 8 100 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner

Multimedia

Multimedia