Veidekke ASA: Nytt hovedkontor på Ulven i Oslo

Report this content

Veidekke har inngått en samarbeidsavtale med OBOS om utvikling og bygging av nytt hovedkontor for Veidekke på Ulven i Oslo. Bygget skal sertifiseres etter standarden BREEAM-NOR Excellent. Planlagt byggestart er våren 2022, med ferdigstillelse i siste halvdel av 2024.

Avtalen mellom Veidekke og OBOS innebærer et 50/50-samarbeid om utvikling og bygging av det nye kontorbygget i Standardveien 2-4 på Ulven. Ved ferdigstillelse vil Veidekke gå inn som leietaker av bygget med en tidshorisont på åtte år. Veidekke og OBOS vil i tillegg inngå en avtale om bygging av ytterligere 300 leiligheter i fortsettelse av prosjektene Veidekke har i området, og nær det nye hovedkontoret.

- Vi har gjort en grundig jobb for å finne den best egnede tomten for det nye hovedkontoret til Veidekke, og jeg er sikker på at Ulven er et meget godt valg for oss. Vi skal flytte til en del av Oslo som nå forvandles fra industri- og lagerområder til en attraktiv bydel med boliger, kontorer og næringsbygg, der vi allerede spiller en stor rolle som entreprenør i pågående prosjekter, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

- Dette er en viktig del av den pågående byutviklingen av Hovinbyen og Ulven. Dette er god byutvikling i praksis. Når Veidekke nå flytter til samme område, bidrar det aktivt til å styrke attraksjonen og innovasjonskraften til området og understøtter satsingen i Construction City. Med 5-6.000 nye arbeidsplasser de kommende årene bidrar det sterkt til en helt ny og levende bydel hvor det skal bli attraktivt å jobbe, leve og bo, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.


- Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med OBOS på Ulven. Vi gleder oss særlig til å utvikle og bygge et moderne og fleksibelt hovedkontor for oss selv, tilrettelagt for samhandling og tilpasset vår prosjekt- og teambaserte virksomhet, sier direktør i Veidekke Bygg Oslo, Anders W. Haugen.
 

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Veidekke Jimmy Bengtsson, tlf 984 70 000, jimmy.bengtsson@veidekke.no
Direktør Veidekke Bygg Oslo, Anders W. Haugen, tlf 97 66 63 14, anders.haugen@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Veidekke Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
Kommunikasjonsdirektør OBOS, Åge Pettersen, tlf 90 85 84 41, age.pettersen@obos.no

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 38 milliarder kroner, og halvparten av de 8 100 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner

Multimedia

Multimedia