Veidekke ASA: Nytt obligasjonslån

Report this content

Det henvises til børsmelding den 1. mars 2018 vedrørende mulig utstedelse av et senior usikret obligasjonslån. Veidekke ASA har i dag utstedt NOK 600 millioner som første transje i ett nytt senior usikret åpent obligasjonslån med en låneramme på NOK 1.000 millioner. Obligasjonslånet har 7 års løpetid, og har en fast kupongrente på 3.20 % p.a. Oppgjørsdato er 19. mars 2018 og obligasjonslånet vil søkes notert på Oslo Børs.

DNB Markets, Nordea og SEB var tilretteleggere av transaksjonen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:              

Christopher M. Bjerke
Assisterende Finansdirektør
Tlf. + 47 99 58 18 02
Email: christopher.bjerke@veidekke.no

Jørgen G. Michelet
Finansdirektør / IR
Telefon: +47 91 74 38 56
Email: jorgen.michelet@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner