Veidekke ASA: Nytt Veidekkeoppdrag ved Lidingöbanen i Stockholm

Veidekke Entreprenad har fått et nytt anleggsoppdrag i forbindelse med opprustningen av trikkelinjen Lidingöbanen utenfor Stockholm. Oppdragsgiver er Trafikförvaltningen, og kontrakten er verdt cirka 200 millioner svenske kroner ekskl. mva.

Lidingöbanen er en 9 kilometer lang trikkelinje fra Torsvik til Gåshaga Brygge. Den skal rustes opp for nye vogner og større kapasitet, og den skal kobles sammen med Stockholms øvrige banenett. Veidekke skal bygge nytt dobbeltspor på deler av strekningen, bygge om og flytte flere stasjoner samt utføre en rekke andre anleggsoppgaver og grunnarbeider.

- Veidekke fikk i slutten av februar en kontrakt på grunn- og betongarbeider for et nytt trikke­depot på Lindingö på 150 millioner SEK. Vi er selvsagt svært fornød med å ha fått ett nytt oppdrag for Trafikförvaltningen, og ser det som en bekreftelse på at vår samarbeidsmodell blir foretrukket. Vi ser frem til å bidra i et viktig prosjekt som forenkler og forbedrer kommunikasjonen for de kollektivreisende, sier prosjektleder Anders Bergsten i Veidekke Entreprenad Anläggning Öst.

Byggestart er i august, testkjøring starter i september 2014 og banen skal settes i trafikk fra desember 2014.
  
For mer informasjon kontakt:
Marcus C Nilsson, regionssjef Veidekke Entr. Anläggning Öst, +46 768 40 05 56, Marcus.Nilsson@veidekke.se
Anders Bergsten, prosjektleder Veidekke Entr. Anläggning Öst, +46 768 40 11 66, Anders.Bergsten@veidekke.se
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker