Veidekke ASA: OFFENTLIGGJØRING AV RESULTATER FOR 1. KVARTAL 2015

Veidekke vil presentere resultatene for 1. kvartal 2015 onsdag 6. mai kl. 0800 på Veidekkes hovedkontor på Skøyen, Skabos vei 4, Oslo. Både presentasjonen og spørsmål/svar sesjonen kan sees via webcast på http://veidekke.com/. Det vil bli gitt mulighet til å stille spørsmål via web.

Selskapet vil annonsere 1. kvartalstallene på selskapets generalforsamling tirsdag 5. mai, kl 1700.

Påmelding til presentasjonen onsdag 6. mai kan sendes anita.pettersen@veidekke.no eller til Anita Pettersen, tlf. 996 45 414.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner