Veidekke ASA: OFFENTLIGGJØRING AV RESULTATER FOR 1. KVARTAL 2016

Veidekke vil presentere resultatene for 1. kvartal 2016 onsdag 11. mai kl. 0800 på Veidekkes hovedkontor på Skøyen, Skabos vei 4, Oslo. Både presentasjonen og spørsmål/svar sesjonen kan sees via webcast på http://veidekke.com/. Det vil bli gitt mulighet til å stille spørsmål via web.

Selskapet vil annonsere 1. kvartalstallene på selskapets generalforsamling tirsdag 10. mai, kl 1700.

Påmelding til presentasjonen onsdag 11. mai kan sendes anita.pettersen@veidekke.no eller til Anita Pettersen, tlf. 996 45 414.

  

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner