Veidekke ASA: OFFENTLIGGJØRING AV RESULTATER FOR 4. KVARTAL 2015

Veidekke vil presentere resultatene for 4. kvartal 2015 torsdag 11. februar kl. 0800 på Veidekkes hovedkontor på Skøyen, Skabos vei 4, Oslo. Presentasjonen kan sees via webcast på http://veidekke.com/. Det vil bli gitt mulighet til å stille spørsmål via web.

Påmelding til presentasjonen torsdag 11. februar kan sendes anita.pettersen@veidekke.no eller til Anita Pettersen, tlf. 996 45 414.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner