Veidekke ASA: Oppgraderer godsterminal i Drammen

Veidekke Entreprenør har fått i oppdrag av Jernbaneverket å oppgradere godsterminalen på Holmen i Drammen. Kontrakten er en utførelsesentreprise som er verdt 105 millioner kroner ekskl. mva.

På Holmen godsterminal i Drammen kommer majoriteten av importerte biler til landet, og sammen med annet gods på terminalen gir dette betydelig trafikk. Samtidig har togtrafikken på strekningen Drammen - Asker økt vesentlig de siste årene. Derfor er det nødvendig med en oppgradering av terminalen for at trafikken ikke skal sperre hovedsporet og samtidig sikre effektiv håndtering av gods.

Oppdraget Veidekke har fått innebærer blant annet å sanere gamle spor, legge ca 2,6 kilometer nye spor, bygge en jernbanebro og utføre grunn- og betongarbeider samt elektroarbeider. Arbeidet setter i gang i disse dager og skal være ferdig til mars 2016.

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Knut Lauvålien, tlf 41 52 99 46, knut.lauvalien@veidekke.no
Prosjektleder Kjell Otnæs i Jernbaneverket, tlf 45 60 81 76, kjell.otnaes@jbv.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er nær 24 milliarder kroner (2014), og halvparten av de 6 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker