Veidekke ASA: Ordinær generalforsamling i Veidekke ASA

Den 2. mai 2018 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Veidekke ASA. Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jfr. vedlagte utskrift av protokollen. Kontaktperson: Christopher M. Bjerke, assisterende finansdirektør,tel: + 47 995 81 802.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker