Veidekke ASA: Ordinær generalforsamling i Veidekke ASA

Den 10. mai 2016 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Veidekke ASA. Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jfr. vedlagte utskrift av protokollen. Kontaktperson: Christopher M. Bjerke, assisterende finansdirektør ,tel: + 47 995 81 802.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner