Veidekke ASA: Ordinær generalforsamling i Veidekke ASA

Den 7. mai 2014 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Veidekke ASA. Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jfr. vedlagte utskrift av protokollen. Kontaktpersoner: Jørgen G. Michelet, finansdirektør tel: 21 05 77 22/917 43 856.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12