Veidekke ASA: Presentasjon 1. kvartal 2012

Vedlagt er presentasjonen for 1. kvartal 2012, som ble holdt på Veidekkes hovedkontor klokken 0800 fredag 11. mai 2012.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker