Veidekke ASA: Presentasjon 2. kvartal 2012

Vedlagt er presentasjonen for 2. kvartal 2012, som ble holdt på Veidekkes hovedkontor klokken 0800 onsdag 15. august 2012.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker