Veidekke ASA: Presentasjon 3. kvartal 2011

Vedlagt er presentasjonen for 3. kvartal 2011, som ble holdt på Veidekkes hovedkontor klokken 0800 torsdag 3. november 2011.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker