Veidekke ASA: Presentasjon 4. kvartal 2011

Vedlagt er presentasjonen for 4. kvartal 2011, som ble holdt på Veidekkes hovedkontor klokken 0800 torsdag 16. februar 2012.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker