Veidekke ASA: Presisering om salgsbeløp

Report this content

I forbindelse med dagens melding om at Veidekke selger eiendomsvirksomheten, presiserer selskapet at beløpet på 7,7 millarder kroner er kontantvederlaget til Veidekke på gjeldfri basis. Kjøper overtar virksomheten basert på en selskapsverdi på 8,75 milliarder kroner inkludert arbeidskapital, skatt og andre gjeldsposter.

Som nevnt i tidligere melding vil transaksjonen gi en gevinst til Veidekke på om lag 1,2 millarder kroner.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Konsernsjef Jimmy Bengtsson, tlf. 984 70 000, jimmy.bengtsson@veidekke.no
Konserndirektør Jørgen Wiese Porsmyr, tlf. 907 59 058, jorgen-wiese.porsmyr@veidekke.no
Konserndirektør Lars Erik Lund, tlf. 413 31 369, lars.lund@veidekke.no

For pressebilder, se https://veidekke.fotoware.cloud/fotoweb/archives/5028-Pressebilder-Veidekke/
Abonner på meldinger fra Veidekke

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 39 milliarder kroner, og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner