Veidekke ASA: Rehabiliterer Brynstunnelen i Oslo

Veidekke Entreprenør har i dag skrevet kontrakt med Statens vegvesen om å utføre en fullstendig rehabilitering av den 300 meter lange Brynstunnelen øst i Oslo. Oppdraget har en verdi på 167 millioner kroner ekskl. mva.

Brynstunnelen ble åpnet i 1970 og er en to-løps tunnel på E6/Ring 3 ved Bryn i Oslo. Oppdraget innebærer full utskifting av veibane, sprengning for nytt vannbehandlingsanlegg, nytt tverrslag og siktutvidelse. Videre blir det full utskifting og oppgradering av elektro- og signalanlegget. Tunnelen vil også få ny vann- og frostsikring, og i tillegg skal det utføres arbeider i dagsonene nord og sør for tunnelen.

Arbeidene skal utføres med ett løp stengt av gangen, mens tunnelen holdes åpen for to-veis trafikk i motsatt løp. Stengningen vil medføre store trafikale utfordringer i området. Statens vegvesen har derfor lagt vekt på at arbeidene skal gjennomføres så raskt som mulig, og dette vil kunne medføre anleggsstøy utover normal arbeidstid.

Oppstart av byggearbeidene skjer i siste halvdel av februar 2016 med ferdigstillelse innen mai 2017. 

Mer informasjon om prosjektet finnes her: www.vegvesen.no/tunneleroslo


For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
Byggeleder i Statens vegvesen Bjørn Øystein Kroken, tlf 47 27 22 68, bjorn.kroken@vegvesen.no
Prosjektleder i Veidekke Knut Marius Torjuul, tlf 91 54 19 80, knut.marius.torjuul@veidekke.no
Kommunikasjonssjefi  Veidekke Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no


Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er nær 24 milliarder kroner (2014), og halvparten av de 7 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Abonner

Dokumenter og linker